1 Listopada 2015 r. na cmentarzu w Dynowie

1 Listopada 2015 r. na cmentarzu w Dynowie

"Powinno się być jak chleb,
który dla wszystkich leży na stole
z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
i nakarmić się jeśli jest głodny
św. Brat Albert

 

Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (14 osób) – wolontariusze kwestowali na cmentarzu w Dynowie w dniu 1 listopada 2015r. na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Dynowie (koordynator Pani Elżbieta Kiszka). Za te działania w latach poprzednich w dniu 6 stycznia 2012r. szkoła od zarządu towarzystwa otrzymała zaszczytną statuetkę „BLIŹNIEMU SWEMU” za szczególne zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym i ofiarowane im Serce. Datki zebrane podczas tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone na potrzeby najuboższych.

Także w dniu 1 listopada 2015r. nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie: Pani Agnieszka Kędzierska, Pani Renata Łybacka, Pani Honorata Mikoś i Pani Magdalena Wolańska również na cmentarzu dynowskim kwestowali na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Towarzystwo zebrane fundusze przeznaczy na odnowę – ratowanie kolejnych nagrobków na dynowskiej nekropolii.