XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W trakcie obrad radni powiatowi uzyskali informację od dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie o możliwościach pozyskania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteriach przyznawania dofinasowania.

Zostali również poinformowani przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Rzeszowskiego.

Przedstawiono im także informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski.

Radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, a także wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 r.