Zmarł Pan Marek Ząbek

Był Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, działaczem społecznym, w przeszłości prezesem Regionalnego Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”, a także działaczem Lokalnej Grupy Działania Dolina Strugu. Od kilku miesięcy bardzo poważnie chorował. Miał 50 lat.  W bólu i smutku łączymy się z rodziną zmarłego