Gala XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”

Gala XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”

    XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 21.04.2016r. w dwóch etapach: rano od godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko – inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne. Hasło tegorocznej imprezy, którego pomysłodawcą był Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, pozwoliło skłonić nas do refleksji nad tym, jak zmieniło się nasze najbliższe środowisko.

   Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

    Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to:

   Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Pani Danuta Gargała, Pani Iwona Zawadzka i Pan Michał Łazarów z Biura Promocji, Pan Krzysztof Jarosz – pracownik Biura Parku Naukowo Technologicznego ds. kontaktów z inwestorami, Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno – Oświatowego, oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski i Pan Jan Sieńko.

    Ks. Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, a także Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Pani Izabela Kazimierz, Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Marek Jastrzębski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

    Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali: Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie Pani Małgorzata Kochman – Tymowicz, Wiceprezes Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie Pani Helena Domin, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyna Paździorny, z Nadleśnictwa Dynów: Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan Adam Pilch i Pani Małgorzata Kaczorowska, oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pan Kazimierz Żak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pani Elżbieta Żak – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie. Media reprezentowali: Brzozowianę – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu Pan Jan Wolak, Polskie Radio „Rzeszów” Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

    Kategorię recytatorską – gdzie udział wzięło 21 uczestników, oceniali: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Danuta Pado – instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów”.

    Najlepsze nadesłane 71 prac fotograficznych wybierali: Pani Izabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Iwona Zawadzka inspektor z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Marcin Tupaj inspektor w Wydziale Społeczno – Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów.

    Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 59 uczestników; zajmowali się tym: Pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Nowicka – Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie, Pani Anna Ostafińska oraz Pan Janusz Miklasz – współwłaściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Wyniki końcowe:

Kategoria fotograficzna

I miejsce Hubert Sosnowski – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

I miejsce Tymur Taran – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

II miejsce Izabela Dubiel – Zespół Szkół w Tyczynie

II miejsce Gabriela Domin – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce Szymon Hadam – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce Mirosław Potoczny – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia:

Katarzyna Ferenc – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Karolina Czerkies – Zespół Szkół w Kańczudze        

Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Natalia Potoczna – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

Bartosz Czernik – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Aleksandra Uryć – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

 

Kategoria plastyczna

I miejsce Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

I miejsce Iwona Szałęga – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

II miejsce Gabriela Popek – Zespół Szkół w Dynowie

II miejsce Jakub Miśniakiewicz – Zespół Szkół w Dynowie

III miejsce Monika Pyrcz – Zespół Szkół w Dynowie

III miejsce Katarzyna Krudysz – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim

Wyróżnienia:

Sabina Głowacz – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kajetan Blama – Zespół Szkół w Dynowie

Karolina Mocha – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kinga Kobylarz – Zespół Szkół w Dzikowcu

Dominik Kucz – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Paulina Miazga – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

 

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

Gimnazja

I miejsce Martyna Kłyż i Aleksandra Szczepan – Zespół Szkół w Dynowie

II miejsce Agnieszka Stareńczak – Zespół Szkół w Dydni

III miejsce Albert Dańko – Zespół Szkół w Nozdrzcu

III miejsce Joanna Niemiec – Zespół Szkół w Łubnie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

I miejsce Magdalena Niemiec – Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

II miejsce Dominik Bachurski i Elżbieta Łysiak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

III miejsce Karolina Lisak – Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

 

    Każdy uczestnik XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Innowacyjne Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Wójta Gminy Dynów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a szkoła (20 szkół) i opiekunowie (40 osób), podziękowania.

    Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Dzieci pana Astronoma, czyli innowacje pedagogiczne”, a także z pokazem tańca Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”. Gali towarzyszyła prezentacja multimedialna i wystaw zdjęć Parku Naukowo – Technologicznego Powiatu Rzeszowskiego im. śp. dr Grażyny Gęsickiej, a także pokazy: Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – Przemyśl – Rzeszów, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, firm: JELWEK – Rzeszów, FOTOACC – Grzegorz Łobodziński z Rzeszowa. Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem „Innowacje w zawodach”, na wystawie głównej zostały zgromadzone bardzo nowoczesne pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej w zawodach w których kształci szkoła (technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik logistyk, technik handlowiec) w zestawieniu z pomocami stosowanymi kilkanaście lat temu. Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych i prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs.

    Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: Pan Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Stanisław Fundakowski – Wicekurator Oświaty, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Swoje gratulacje przesłał także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg.

    Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły – za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i gulasz, ufundowane przez sponsorów konkursu.

   Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów, bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek.