Uroczystości z okazji 225 lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości z okazji 225 lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wczoraj (3.05.2016 r.) na rynku w Rzeszowie odbyły się uroczystości patriotyczne przypominające o dokumencie, który 225 lat temu uchwalił Sejm Czteroletni zmieniając Polskę. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. W uroczystości tej reprezentując Powiat Rzeszowski udział wzięli Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Obara oraz Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Tadeusz Pachorek.

Właściwe uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym, której przewodniczył biskup senior Kazimierz Górny. Przypominał w homilii, że Konstytucja 3 Maja była przejawem mądrości Polaków a 3 Maja powinien być dniem pamięci o wszystkich, którzy zabiegali o dobro kraju. Po jej zakończeniu uczestnicy nabożeństwa w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali na rzeszowski rynek.

Patriotyczne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki.Wstępem do państwowej części obchodów było odczytanie preambuły Konstytucji 3 Maja, następnie głos zabrali wojewoda Ewa Leniart i marszałek Władysław Ortyl. Uchwalenie Konstytucji było chlubną kartą historii Polski przypominała wojewoda Ewa Leniart, a sama Konstytucja milowym jak na tamte czasy krokiem i przejawem nowoczesnej myśli politycznej. Twórcy Konstytucji 1792 roku zmienili gruntownie ustrój ówczesnej Polski, znieśli zagrażające pomyślności Polski liberum veto i wolną elekcję, nadali prawa miastom i mieszczanom, poszerzając tym samym krąg obywateli odpowiedzialnych za losy Ojczyzny. 

3 Maja to dzień dumy narodowej – mówił marszałek województwa Władysław Ortyl – przypomniał, że w tym roku Polska świętuje 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji i 1050. rocznicę Chrztu Polski. Podkreślał, że odnosząc się z szacunkiem do naszej historii i przodków, którzy współtworzyli Rzeczpospolitą wzmacniamy Ojczyznę. 

Na rzeszowskim rynku odbył się apel pamięci. Była też salwa honorowa. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1919 roku. Po wojnie komunistyczne władze zastąpiły je obchodami święta 1 maja, a w 1951 roku zdelegalizowały. Po zmianie ustroju od kwietnia 1990 roku 3 Maja znów jest świętem narodowym.

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wieńców przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki.