II Ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów

II Ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów

Koło Naukowe Dietetyków oraz Samorząd Studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ma przyjemnośc zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów – Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, która odbywać się będzie w dniu 3-4 czerwca 2016 roku w Rzeszowie.

Konferencja będzie platformą do przedstawienia osiągnięć naukowych Studentów oraz Doktorantów na forum akademickim, zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu nauk medycznych, dietetyki, technologii żywienia, promowania aktywności studenckiej. Uczestników zapraszamy do prezentowania swoich osiągnięć w sesjach seminaryjnych oraz posterowych. Przewidujemy wystąpienia faworytów wśród w/w dziedzin.

Jesteśmy przekonani, że konferencja stanowić będzie źródło rzetelnej wiedzy z zakresu dietetyki, a wizyta w Rzeszowie zapewni wszystkim uczestnikom satysfakcję oraz niezapomniane wrażenia. 

Wydarzenie to swoim patronatem objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

 

http://www.konferencja.urz.pl/