Ogłoszenie dyrektora szkoły w Lubenii

Ogłoszenie dyrektora szkoły w Lubenii

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY W LUBENI !

Szanowni Państwo !

W imieniu uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracownikówszkoły zwracam się z gorącą prośbą
o finansowe wsparcie uroczystości nadania naszej szkole imienia ks. mjr Franciszka Łuszczki.
Pragniemy, aby to święto miało szczególnie podniosły charakter.
Przekazane środki umożliwią zakup sztandaru, ufundowanie popiersia ks. mjr Franciszka Łuszczki 
oraz zorganizowanie miejsca pamięci patrona .Będziemy wdzięczni za każdy dar serca.

Dyrektor szkoły
Anna Lassota

Wpłaty można dokonać na konto Szkoły Podstawowej w Lubeni
Nr 85 9161 0001 0000 0202 2000 0070

Tytuł: Darowizna na nadanie imienia

Istnieje również możliwość zakupu cegiełek na w/w cel, które są dostępne w sekretariacie szkoły .