Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017

"Najlepsi z Najlepszych…"

 

W środę 16 listopada 2016 r. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Tegoroczne stypendia otrzymało 231 uczniów. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki..

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz drugi z rzędu stypendystą został: Mirosław Potoczny z kl. 4TI z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk którego wychowawcą jest Pan Piotr Marcinek.   

Mirosław Potoczny za rok szkolny 2015/2016 uzyskał średnią ocen 5,75 i zachowanie wzorowe. Jest także stypendystą „Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015”. Poddziałanie 9.1.3.POKL. Już trzeci rok szkolny (!!!) jest stypendystą z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego. W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystą został najlepszy z najlepszych. 

Uczniowi, Jego Rodzicom i wychowawcy gratulujemy!!!