Parlamentarzyści Szwajcarii na Podkarpaciu

Parlamentarzyści Szwajcarii na Podkarpaciu

Na zaproszenie Przewodniczącego Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej Posła Kazimierza Gołojucha we wtorek 3 października 2017 r. na terenie Podkarpacia m.in. na terenie Powiatu Rzeszowskiego przebywała delegacja Szwajcarsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, Członków Rady Narodu w składzie: Przewodniczący Gerhard Pfister, Peter Schilliger, Walter Müller, której towarzyszył JE Andrej Motyl Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie. Podczas roboczego śniadania w hotelu Sokół w Łańcucie goście ze Szwajcarii spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych oraz Euroregionu Karpaty reprezentowanych przez: Bogdana Romaniuka – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Marka Sitarza – Wicestarostę Rzeszowskiego, Barbarę Pilawę-Kraus – Wicestarostę Łańcuckiego, Roberta Kochmana – Sekretarza Powiatu Łańcuckiego,  Stanisława Gwizdaka – Burmistrza Miasta Łańcuta, Dawida Laska Wiceprezesa Euroregionu Karpackiego Polska.

Podczas spotkania w Łańcucie Burmistrz Miasta Stanisław Gwizdak zaprosił do zwiedzenia i inwestowania w mieście. Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus podkreśliła znaczny potencjał powiatowego szkolnictwa zawodowego oraz otwartość na odbywanie przez uczniów praktyk zagranicznych.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk podkreślił, że województwo podkarpackie jest doskonale położone na krzyżujących się szlakach komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe. Wśród wielu walorów naszej lokalnej Ojczyzny są jej mieszkańcy wykształceni, przedsiębiorczy oraz po prostu dobrzy ludzie, tak jak bohaterska Rodzina Ulmów z Markowej.

Kolejnym punktem programu wizyty szwajcarskiej delegacji było spotkanie w Rzeszowie podczas lunchu przygotowanego na zaproszenie Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego z przedstawicielami Powiatu Rzeszowskiego oraz Euroregionu Karpackiego.

Podczas spotkania Wicestarosta Marek Sitarz pokrótce zaprezentował delegacji Szwajcarskiej atuty Powiatu Rzeszowskiego, przedstawił charakter działań powiatu i realizowanych projektów. Podkreślił ogromną rolę środków unijnych w rozwoju szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat i zdobywania lepszego wykształcenia dzięki praktykom zagranicznym. Wicestarosta Rzeszowski zaoferował także dostępność uzbrojonych kompleksowo terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko dla inwestorów szwajcarskich. Wiceprezes Euroregionu Karpackiego Dawid Lasek uzupełnił informację podkreślając rolę środków szwajcarskich w rozwój naszego regionu. Mówił także o potrzebie budowania Marki Karpackiej w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz promocji lokalnych produktów.

Delegacja parlamentarzystów szwajcarskich w dniach od 2 do 5 października 2017 r. zaplanowała odwiedzić Warszawę, Łańcut, Rzeszów i Siedlce.

Jak podkreślił Przewodniczący Gerhard Pfister, Polska stanowi ogromny potencjał pod względem terytorialnym, kapitału ludzkiego i konkurencyjności w gospodarce na rynku europejskim i światowym. Ważne są takie spotkania w lokalnych miejscowościach.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch zwrócił uwagę, że ze Szwajcarami istnieje możliwość rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki oraz edukacji zawodowej młodzieży i na te cele istnieje możliwość pozyskania grantów. Na terenie powiatu łańcuckiego zrealizowano już wiele projektów i nadal wiele jest realizowanych z pomocą środków unijnych, czy norweskich, a być może już wkrótce będą realizowane projekty ze środków szwajcarskich. Wizyta szwajcarskich parlamentarzystów z pewnością przyczyni się do rozwoju współpracy międzynarodowej między naszymi krajami.

 

Wykorzystano tekst: Robert Kochman

Zdjęcia: Robert Kochman, Euroregion Karpacki, Powiat Rzeszowski