Kurtuazyjna wizyta Ambasadora Republiki Iraku

Kurtuazyjna wizyta Ambasadora Republiki Iraku

Ambasador spotkał się w Rzeszowie z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz przedsiębiorcami z terenu województwa podkarpackiego. Spotkaniu przewodniczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, który w w swoim powitalnym przemówieniu przypomniał o niedawnej wizycie czternastoosobowej delegacji z Iraku w Powiecie. 

Wizyta ta umożliwiła prezentacje kilkunastu firm i pokazała potencjał partnerów z Podkarpacia, którzy chcieliby realizować konkretne projekty o charakterze gospodarczym, zdrowotnym czy oświatowym.

W spotkaniu uczestniczyli również między innymi: poseł Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Piotr Pilch oraz wicemarszałek Maria Kurowska.