XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.

XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023.

Czwartkowa sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na prośbę Zarządu Powiatu.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/ 155/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

  6. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  8. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z sesji rady na portalu e-sesja:

https://esesja.tv/transmisja/8110/sesja-rady-w-dniu-czwartek-30-lipca-2020.htm