XXI Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

XXI  Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów – Staromieście wraz z prawem własności  usytuowanych na niej budynków i budowli.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.

4. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

6. Zamknięcie Sesji.

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z sesji rady na portalu e-sesja:

https://esesja.tv/transmisja/8110/sesja-rady-w-dniu-czwartek-30-lipca-2020.htm