Spotkaniu przewodniczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, który opowiedział o terenach inwestycjach Parku Naukowo – Technologicznego "Rzeszów-Dworzysko", nowoczesnym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie oraz o dwóch innowacyjnych mostach zbudowanych z materiałów kompozytowych. Oba te obiekty to pierwsze takie wybudowane nie tylko w regionie, ale również w skali całego kraju. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Krzysztof Jarosz, Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Barbara Inglot. Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie delegacja udała się na tereny inwestycyjne PNT „Rzeszów- Dworzysko”.