XXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

XXII  Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Kadencji 2018-2023

XXII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego była sesją nadzwyczajną zwołaną na prośbę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

 

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie sesji.

  2. Dyskusja na temat nabycia przez Powiat Rzeszowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów-Staromieście wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli.

  3. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  5. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z sesji rady na portalu e-sesja:

https://esesja.tv/transmisja/8438/sesja-rady-w-dniu-czwartek-27-sierpnia-2020.htm