Władze Powiatu Rzeszowskiego na inauguracji roku szkolnego 2020/2021

Władze Powiatu Rzeszowskiego na inauguracji roku szkolnego 2020/2021

 

Oficjalne uroczystości w których brał udział Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Ośmiu uczniom tej placówki wręczono  stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2020/2021. Odczytany został m.in. list gratulacyjny przesłany przez Starostę Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego na ręce dyr. szkoły Haliny Cygan.

Ogółem w siedmiu placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski w nowym roku szkolnym kształcić się będzie 2120 uczniów w tym w szkołach ponadpodstawowych (ogólnodostępnych) : 2014 uczniów, (438 – uczniowie klas I) oraz w szkołach specjalnych (podstawowych i ponadpodstawowych) 106 uczniów, w tym 4 nowoprzyjętych. Z kolei ze stypendium w kwocie 200 zł miesięcznie przyznawanego przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego może korzystać 19 uczniów.

Nowością w tym roku szkolnym jest powstanie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Wspomniany oddział funkcjonuje dzięki decyzji Ministra Obrony Narodowej, który zezwolił na jego utworzenie oraz wskazał 3 Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej w Rzeszowie jako jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.  Nowa klasa liczy 32 osoby.

 

Woj.