Kolejna umowa na budowę mostu podpisana

Kolejna umowa na budowę mostu podpisana

W dniu 10.09.2020 r. została podpisana umowa pomiędzy:

Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie a firmą  WOLMOST Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszów.

Umowę z wykonawcą mgr inż. Zbigniewem Wolanem Prezesem Zarządu WOLMOST podpisali  Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Radion.

Wartość zadania: 1 429 653,05 PLN brutto    

Termin wykonania zamówienia: 21 grudnia 2020 r.