XXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

XXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023

   Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zwołał XXIII sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego, podczas której Rada Powiatu głosowała nad bieżącymi sprawami dotyczącymi Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji podjęto między innymi uchwały w sprawie Statutu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie. 

   W sesji uczestniczyło liczne grono zaproszonych gości m.in. inspektor Bogusław Kania Komendant Miejskiej Policji w Rzeszowie, st. bryg. inż. Tomasz Baran Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, którzy przedstawili sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz o ochronie przeciwpożarowej powiatu.  

   Swoją obecnością zaszczycił nas również Ojciec Rafał Klimas OFM, któremu Rada Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Zarządem Powiatu Rzeszowskiego, jak również z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego poprzednich kadencji Panem Stanisławem Obarą, podziękowali o. Rafałowi  Klimasowi za długoletnią współpracę w czasie gdy był Kustoszem w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. 

   Na sesji obecni byli również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Żuchowska oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Adam Kozak. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na portal e-sesja:

http://rzeszowpowiat.esesja.pl/posiedzenie/a52266e6-6333-4