W dniu 25 września 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Rzeszowskim  – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie a firmą STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie na wykonanie przepustu pod koroną w ciągu drogi powiatowej Nr 1416 R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km 6+035 w miejscowości Nowy Borek.

Powiat Rzeszowski reprezentowali Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Radion, a  ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik STRABAG Sp. z o.o. – Maciej Łukaszek.

Wartość zadania:   0,9 miliona złotych.

Termin realizacji:  grudzień 2020 r.