https://www.powiat.rzeszow.pl/wp-content/uploads/pliki/razem%20bezpieczniej.jpg

  W poniedziałek 28 września 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a firmą
WIMED 4,0 Sp. z o.o. Sp.k., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, na realizację projektu pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza”.

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnej poprzez podjęcie działań mających na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie 6 przejść dla pieszych w obrębie:

– Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli,

– Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,

– Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach,

– Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach

 oraz działań edukacyjno – profilaktycznych mających na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych.

Na realizację przedsięwzięcia Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 99 330,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 102 521,26 zł.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Gminą Świlcza.

Termin realizacji projektu: 2020 rok.