Uchwała Nr 94/965/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.  

 

Uchwała do pobrania w załączniku