XXV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 został przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję z sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.  

Porządek obrad: 

  1.  Otwarcie sesji
  2.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
  5. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na portal e-sesja:

http://rzeszowpowiat.esesja.pl/posiedzenie/7e5685df-5e75-4