Maneż wraz z częścią szatniowo – socjalną i stajnią
 przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

Inwestor: Powiat Rzeszowski
Wartość zadania: 3 398 023,09 PLN
Okres realizacji: 2014 rok – 2017 rok

Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania ze środków FRKF wyniosła 600 000,00 PLN. 

Maneż przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie jest pierwszym w Polsce tego typu obiektem, który otrzymał dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W ramach inwestycji powstał budynek maneżu – kryta ujeżdżalnia o wymiarach wewnętrznych około 40 m x 21 m oraz ogrodzona ujeżdżalnia zewnętrzna o powierzchni około 1 110 m2. 

Budynek maneżu wykonany został w konstrukcji słupowej, dach na dźwigarach z drewna klejonego. Wewnątrz wzdłuż ścian budynku zamontowane są bandy drewniane wykonane z heblowanych desek dębowych. W miejscu bram wykonano bandy przesuwne. Podłoże w maneżu wykonano z piasku kwarcowego mieszanego ze skrawkami flizeliny na geowłókninie i podbudowie z ubitej gliny. Wykonano instalację wodociągową umożliwiającą zraszanie podłoża. 

W bezpośrednim sąsiedztwie maneżu wykonano padok – ogrodzoną ujeżdżalnię zewnętrzną. Padok posiada odwodnienie (drenaż) oraz instalację nawadniającą podłoże za pomocą zraszaczy. Zbudowano zbiornik na wody opadowe wykorzystywane do nawadniania podłoża. Podłoże padoku wykonano z piasku kwarcowego mieszanego z piaskiem zwykłym i skrawkami flizeliny na geowłókninie i podbudowie z kamienia łamanego mieszanego z kamieniem mielonym. 

W ramach drugiego etapu inwestycji rozbudowano maneż o część szatniowo – socjalną i stajnię. W części szatniowo – socjalnej przewidziano szatnie damskie i męskie wraz z umywalniami, wc dla osób niepełnosprawnych, dyżurkę dla personelu wraz z węzłem sanitarnym. W stajni przewidziano siedem boksów dla koni oraz pomieszczenia do czyszczenia koni, siodlarnię oraz inne pomieszczenia towarzyszące. 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie maneżu miało miejsce w dniu 22.03.2016 roku.

Za zrealizowaną inwestycję Powiat Rzeszowski otrzymał nagrody i wyróżnienia.

W konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2015 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa – Powiat Rzeszowski otrzymał dyplom i medal za obiekt maneżu przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. Obiekt wyróżniono nagrodą drugiego stopnia w kategorii Oświata i Kultura.

Na gali, która odbyła się 15 listopada 2016r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie obiektowi maneżu przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie został nadany tytuł SPORTOWY OBIEKT ROKU 2016 w ramach Ogólnopolskiego Programu: „Budujemy Sportową Polskę. Wyróżnienia w konkursie przyznawane są przez Klub Sportowa Polska na podstawie nominacji marszałka województwa. 

Ponadto na podstawie nominacji marszałka województwa kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w kategorii INWESTOR NA MEDAL szesnastu inwestorom najprężniej działającym i najaktywniejszym w latach 2015 – 2016, dbającym o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego. W gronie laureatów wyróżnienia znalazł się Powiat Rzeszowski.

Inwestycja polegająca na budowie maneżu przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania. Z wybudowanego przez Powiat Rzeszowski obiektu korzysta młodzież kształcąca się na kierunku technik weterynarii ze specjalnością hipoterapia oraz na kierunku technik hodowca koni w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. Jest to jedyna szkoła w województwie podkarpackim posiadająca przyszkolną ujeżdżalnię. 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapoznania się i skorzystania z oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. 
Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie http://www.zstw.pl/