Nazwa zadania: Odbudowa mostu na rzece Lubenka w miejscowości Lubenia w ciągu drogi powiatowej Nr 1404R Lubenia- Siedliska-Tyczyn

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 647 965,97 zł

Termin realizacji zadania: 23.09.2011 r. – 30.11.2011 r.

Zakres wykonanych robót:    
– rozbiórka całkowita pomostu drewnianego i konstrukcji stalowej ustroju nośnego, adaptacja korpusów przyczółków,
– wykonanie konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu i płyty żelbetowej zespolonej z dźwigarami stalowymi,
– remont systemu odwodnienia obiektu,
– wyposażenie mostu w chodnik, opaskę bezpieczeństwa i bariero poręcze,
– poszerzenie i remont jezdni na dojazdach,
– wykonanie chodnika dla pieszych,
– przebudowanie pobocza, skrzyżowania z drogami bocznymi, zjazdów indywidualnych i publicznych,
– remont systemu odwodnienia pasa drogowego.