Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli

Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli

logotyp województwa podkarpackiego

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MROWLI”

Numer projektu RPPK.05.01.00 -18 -042/08

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna
Schemat B System oświaty

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
www.si.podkarpackie.pl

Beneficjent: Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
Telefon: 17 867 14 63
Fax: 17 867 19 80
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
www.powiat.rzeszow.pl

Całkowita wartość projektu: 5 510 977,07 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 189 630,98 PLN
Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 2 321 346,09 PLN

Okres realizacji: 2009r. – 2011r.

Zakres rzeczowy projektu
 wyniku realizacji projektu do użytku oddany został nowy, w pełni wyposażony, trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny, spełniający standardy, połączony z istniejącym internatem. W budynku dydaktycznym na parterze mieszczą się specjalistyczne gabinety lekarskie, sala do terapii polisensorycznej, sala poznawania świata oraz pomieszczenia administracyjne. Na pierwszym piętrze znajdują się klasopracownie m.in. pracownia techniczna, plastyczna, gospodarstwa domowego, pracowania komputerowa, sale rehabilitacyjne oraz biblioteka. Drugie piętro to dwanaście ośmioosobowych klas lekcyjnych.