„ROZBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BAZY EDUKACYJNEJ POWIATU – HALA SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ PRZY LO W DYNOWIE
I ROBOTY BUDOWLANE W ZST-W W TRZCIANIE”

Numer projektu RPPK.05.01.00.18-033/12

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna
Schemat B System oświaty

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
www.si.podkarpackie.pl

Beneficjent: Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
Telefon: 17 867 14 63
Fax: 17 867 19 80
e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
www.powiat.rzeszow.pl

Całkowita wartość projektu: 4 078 529,96 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 997 710,09 PLN
Dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki : 900 000,00 PLN

Okres realizacji: 2011r. – 2014r.

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach realizacji projektu przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie wybudowano halę sportową o wymiarach boiska 22 x 42 m wraz z zapleczem socjalno – magazynowym oraz łącznikiem stanowiącym połączenie z pozostałymi budynkami szkoły.

Powierzchnia zabudowy hali sportowej z zapleczem socjalno – magazynowym oraz łącznikiem: 1 629,70 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 703,60 m2

Kubatura: 11 135,00 m3

W części magazynowo – socjalnej hali znajdują się: magazyn sprzętu sportowego, przebieralnie, natryski, toalety, sala gier stołowych oraz dwa pokoje trenerów .W łączniku znajdują się: dwie szatnie szkolne, pracownia językowa z kompletnym wyposażeniem dla 18-tu stanowisk uczniowskich oraz siłownia szkolna.

W ramach realizacji inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu: wybudowano drogę pożarową wraz z zjazdem z drogi publicznej, dojazdy, chodniki i miejsca postojowe. Wybudowano zadaszenie śmietnika, przebudowano ogrodzenie i dokonano rozbiórki starego budynku gospodarczego. W piwnicach istniejącego budynku szkoły wykonano kotłownię dla celów zaopatrzenia nowo wybudowanego budynku w ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie, a także przebudowano istniejący punkt redukcyjno – pomiarowy gazu. Wybudowano przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami.

Hala sportowa została wyposażona w kotarę grodzącą z napędem elektrycznym, piłkochwyty, drabinki gimnastyczne, tablicę wyników a także kompletny sprzęt do gier zespołowych: koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, unihoc oraz badmintona.

W Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie w ramach realizacji projektu wykonano częściową wymianę stolarki w budynku dydaktycznym szkoły – wymieniono 19 sztuk okien. W budynku internatu szkoły przebudowano istniejące schody zewnętrzne, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenie schodów. Przełożono także przyłącz gazowy oraz przebudowano przyłącz elektryczny.