XXVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XXVII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

   Posiedzenie odbyło się 30 grudnia 2020 r. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton prowadził sesję z sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie.  Sesja była okazją do podsumowania działań zrealizowanych w bieżącym roku i określenia planów na najbliższą przyszłość.  Sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego poprzedziła masz święta odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski w roku szkolnym 2019/2020.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2021.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2021.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania zarządzania powiatową drogą publiczną.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tyczyn

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego

 16. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 17. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 19. Zamknięcie sesji.

 

                Zapraszamy do obejrzenia relacji z sesji na portal e-sesja:

http://rzeszowpowiat.esesja.pl/posiedzenia