Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy siły, zdrowia, wytrwałości, a także sukcesów zawodowych i satysfakcji z podejmowanych każdego dnia wyzwań.

 

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej, pragnę przekazać wszystkim pracownikom pomocy społecznej w Powiecie Rzeszowskim, oraz wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym w pomoc Mieszkańcom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szczere wyrazy uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi, za pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Praca socjalna, to wielkie i odpowiedzialne zadanie a jednocześnie dające satysfakcję z wykonywanej pracy. Pracownik socjalny to nie zawód, to przede wszystkim misja i służba na rzecz drugiej osoby.

Dziękuję Państwu za dar poświęcenia, zaangażowania w pracę na rzecz najsłabszych. Życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech praca daje Państwu jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, a także uznanie oraz wdzięczność lokalnej społeczności. 

Pozostaję z wyrazami szacunku i poważania,

Józef Jodłowski

                                                                                                    Starosta Rzeszowski