Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi, złożonemu przez Starostę Rzeszowskiego do resortu sprawiedliwości, strażacy z powiatu otrzymali potrzebny sprzęt i wyposażenie.

W dniu 30 marca dokonano podsumowania tego właśnie działania. Uczestniczył w nim Pan Marcin Warchoł – Wiceminister Sprawiedliwości, a z ramienia powiatu rzeszowskiego Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski. Wydarzenie to miało miejsce w, pozostającej w gestii powiatu, hali sportowej przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie. Do strażaków-ochotników trafiło 45 profesjonalnych kurtek strażackich. Przekazano je do 11 jednostek OSP z gminy Tyczyn, Lubenia i Głogów Małopolski, które wymagały największego wsparcia po ubiegłorocznej powodzi. OSP z Kielnarowej otrzymała także sprzęt strażacki, tj. pompę pływającą „Niagara”, o wartości ok. 150 tys. zł. Działania te zostały sfinansowana ze środków  Funduszu Sprawiedliwości.