Zarząd Powiatu Rzeszowskiego przedstawia Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

 

TREŚĆ SPRAWOZDANIA W ZAŁĄCZNIKU

Sprawozdanie