Krwiodawcy, dziękujemy Wam!

Uczniowie i pracownicy z jednostki organizacyjnej podlegającej pod powiat rzeszowski kolejny raz udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, aby podzielić się z potrzebującymi najcenniejszym darem, jakim jest dar krwi.

Powiat Rzeszowski wspiera działania krwiodawstwa oraz krwiolecznictwa. Wiemy, że krew jest bezcennym lekiem, który ratuje zdrowie i życie.

Dziękujemy uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. To budujące, że uczniowie z naszych szkół włączają się w tak szlachetne i wartościowe akcję – oddając swoją krew, ratują życie innym.