Radny Powiatu Rzeszowskiego Wiesław Dudek został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę „Brązowym Krzyżem Zasługi” za swoją działalność w samorządzie na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się w dniu 29.06.2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni. W imieniu Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi wręczyła Małgorzata Jarosińska Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, asystowała jej Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki. Był też obecny Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski oraz samorządowcy gminy Lubenia.

Udało nam się poprosić o kilka słów komentarza radnego Wiesława Dudka.

– Cieszę się, że moja praca na rzecz społeczności gminnej i powiatowej, a także działalność charytatywna zostały docenione. Nikt z nas samorządowców nie robi tego dla zaszczytów. Robimy to z potrzeby serca, aby mieszkańcy czuli, że mają w nas oparcie.  Tak zostaliśmy wychowani w naszych domach, szkołach i w naszych środowiskach. Jako samorządowiec mogę zapewnić, że nadal będę działał na rzecz społeczności lokalnej bez względu na pełnione funkcje, bo tego oczekują mieszkańcy. Kto raz  poczuł satysfakcję z pracy dla innych to będzie tę pracę kontynuował. Ze swojej strony chciałem podziękować inicjatorom złożenia wniosku o moje odznaczenie i pozostałych samorządowców z gminy Lubenia, ponieważ dostrzegli oni i docenili naszą pracę i zaangażowanie na rzecz poprawy życia, bezpieczeństwa i pomocy potrzebującym mieszkańcom. Podziękowania składam również na ręce Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, który zaakceptował złożone wnioski i odznaczył nas wysokimi odznaczeniami państwowymi – komentuje radny Dudek.

Oprócz radnego Wiesława Dudka podobne odznaczenia otrzymało jeszcze pięciu samorządowców z Gminy Lubenia.

Woj.