Konkurs związany z realizacją zadania publicznego z zakresu ochrony praw konsumenta w 2021 r.

Ogłaszamy otwarty konkurs na realizację zadania publicznego powiatu rzeszowskiego w 2021 r. z zakresu ochrony praw konsumenta, a także nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację tego zadania. Szczegółowe informacje w załącznikach. Pliki do pobrania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Nabór na członków komisji konkursowej