Rocznica sprzedaży części Lubeni

Rocznica sprzedaży części Lubeni

W 24.07.1420 r. ówcześni właściciele Lubeni: Budziwój Jerzy i Piotr Tarasz Mamajowiczowie z Duńkowiec koło Przemyśla dokonali sprzedaży części wioski Jakubowi i Filipowi Wołockim.