Rocznica utworzenia ekspozytury parafii w Boguchwale

Rocznica utworzenia ekspozytury parafii w Boguchwale

W 24.07.1957 r. dekretem przemyskiej Kurii Biskupiej w Lutoryżu utworzono ekspozyturę parafii w Boguchwale, z czasem przekształconą w oddzielną parafię.