77 lat temu nastąpił koniec okupacji niemieckiej w Chmielniku i Dynowie

77 lat temu nastąpił koniec okupacji niemieckiej w Chmielniku i Dynowie

29.07.1944 r. nastąpił koniec okupacji niemieckiej m.in. w Chmielniku i Dynowie.