77 lat temu wojska radzieckie zajęły część powiatu rzeszowskiego

77 lat temu wojska radzieckie zajęły część powiatu rzeszowskiego

30.07.1944 r. wojska radzieckie zajęły część powiatu rzeszowskiego, m.in. Głogów Małopolski i Lubenię.