Konkurs dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Konkurs dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej oraz na nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dot. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022 r.

Poniżej stosowne załączniki:

uchwała w sprawie naboru do komisji konkursowej

uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu