50-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli i XX Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego

50-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli i XX Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego

W sobotę 24 września w Mrowli uroczyście świętowano 50-lecie funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jubileusz połączony był z organizowanymi po raz 20. obchodami Powiatowego Dnia Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego.

Uroczystą mszę świętą w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Mrowli, odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz wraz z Przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Rzeszowskiego.

Placówka zajmuje się dziećmi i młodzieżą z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności umysłowej.

Placówka szczyci się indywidualnym podejściem do ucznia. Klasy są niewielkie, zaledwie kilkuosobowe. Każdy z uczniów ma konstruowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zapewnia się tu specjalistyczną opiekę nauczycieli i wychowawców o różnych specjalnościach. Jest surdopedagog, tyflopedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant. Ośrodek oferuje terapię integracji sensorycznej, logorytmikę, kinezjologię edukacyjną, metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne, trening przystosowania do samodzielności, terapię w sali doświadczania świata.  Ośrodek realizuje szereg zajęć pozalekcyjnych: warsztaty teatralne, kulinarne, turystyczne, filmowe. Funkcjonuje drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”.

Ośrodek w Mrowli to szkoła specjalna i szczególna, jedyna w swoim rodzaju: nowoczesna, zaprojektowana tak, by odpowiadać na rzeczywiste potrzeby swoich wychowanków. Jej wyróżnikiem jest to, że w ośrodku tym każdy może liczyć na bezwarunkową akceptację, wsparcie i dobroć w nadmiernej obfitości. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki jego funkcjonowania – zapewnia Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz.

Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi

Uroczystość 50-lecia istnienia ośrodka w Mrowli została połączona z XX Powiatowym Dniem Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi, który obchodzono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Powiat Rzeszowski już u zarania swego istnienia stawiał na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj utworzono pierwszy w województwie podkarpackim Powiatowy Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego. A jedną z pierwszych inicjatyw było stworzenie cyklicznej imprezy pod nazwą Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego, ustanowionej przez Radę Powiatu Rzeszowskiego 28.12.1999 roku.

 Jako samorządowcy, dążymy do tego, by mieszkańcom powiatu zapewnić bardzo dobre warunki życia, by wspierać ich w trudnej codzienności. Chcemy w jak największym stopniu spełnić ich oczekiwania i potrzeby. Dni jedności organizujemy po to, byście Państwo razem z nami współdecydowali o tym, co jest dla Państwa dobre i ważne. Chciałbym bowiem, żebyście Państwo zawsze czuli się istotną częścią naszej powiatowej społeczności i w jak największym stopniu realizowali tutaj swoje plany i marzenia. –  Mówił do uczestników wydarzenia Wicestarosta.  

Pierwsze obchody Dnia Jedności odbyły się w Hyżnem 21 maja 2000 roku. Tradycją jest, że każdego roku odbywa się on w innej miejscowości powiatu. W ten sposób idea pomocy osobom niepełnosprawnym dociera do świadomości większej liczby mieszkańców powiatu, znajduje powszechne wsparcie, a także przynosi konkretne efekty w postaci kolejnych, konkretnych działań takich jak np. powstanie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego albo utworzenie środowiskowych domów samopomocy.

Honorowy patronat nad Dniami Jedności sprawuje Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Stałymi organizatorami spotkań są: Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, a także wójtowie i burmistrzowie gmin, na terenie których odbywa się to święto, gdzie łączy się edukację i promocję idei wspierania osób niepełnosprawnych z dobrą, integracyjną zabawą.

Dzisiejsze uroczystości były też doskonałą okazja do wręczenia Medali „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę, inicjatywy oraz kreatywność osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju Powiatu.

Tym razem na to szczególne wyróżnienie zasłużyły osoby reprezentujące Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mrowli. Wyróżnione za nieocenione wsparcie niesione wychowankom ośrodka oraz ich rodzinom. To osoby, które z wielką pokorą, cierpliwością, oddaniem oraz niekwestionowanym profesjonalizmem realizują swoje powołanie do kształcenia dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.  To właśnie ich praca przyczyniła się do podniesienia jakości życia i codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. 

Medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” odznaczeni zostali:

Urszula Terpin to Wicedyrektor placówki w Mrowli z 25-letnim stażem pracy, przez 10 lat była też prezesem Stowarzyszenia „Spełnione marzenia”. Wyróżniała się aktywnością i determinacją w działalności charytatywnej i prospołecznej, jak też w kierowaniu powierzonymi jej przedsięwzięciami. Uczestniczyła w wielu projektach budujących potencjał ośrodka oraz dla dobra rodzin jego wychowanków.

Jadwiga Wojnar – Górska to Nauczyciel, który swoją działalnością wykracza poza standardowy zakres obowiązków, przyczyniając się do postępu swoich podopiecznych, ale także do doskonalenia metod oraz programów pracy w szkołach specjalnych. Jest autorką nowatorskich działań oraz propagatorką terapii poprzez sztukę. Z sukcesem realizuje programy międzynarodowe na rzecz wychowanków ośrodka, prowadzi drużynę Nieprzetartego Szlaku.

Katarzyna Welc to Nauczyciel, a od 4 lat pedagog i doskonały mediator w trudnych sprawach, wykorzystujący swoje liczne talenty w pracy z wychowankami ośrodka oraz ich opiekunami. Cechuje ją umiejętność wnikliwej obserwacji, wysoki poziom empatii oraz profesjonalizm w działaniu. Uczestniczy w projektach edukacyjnych oraz wspierających szkolną społeczność. Jej praca odgrywa istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnych terapii skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Krzysztof Nowak to Nauczyciel, który w latach 2017-2021 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Spełnione Marzenia”. Za pośrednictwem tego stowarzyszenia zrealizował szereg przedsięwzięć adresowanych do społeczności ośrodka szkolno-wychowawczego w Mrowli. Udziela się społecznie, organizuje zielone szkoły, osiąga sukcesy w obszarze rehabilitacji ruchowej.