Uroczyste otwarcie mostu w Błędowej Tyczyńskiej

Uroczyste otwarcie mostu w Błędowej Tyczyńskiej

21 października br.  władze powiatu rzeszowskiego oddały do użytku most w miejscowości Błędowa Tyczyńska. 

Inwestycja warta blisko 2 mln.  Została współfinansowana ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 1 532 435,84 zł oraz Powiatu Rzeszowskiego 455 646,07 zł. 

Inwestycja została wykonana w ramach zadania „Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik – Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska”.

Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Inwestowanie służące rozwiazywaniu problemów komunikacyjnych jest dla nas priorytetem, zawsze też spotyka się ze społecznym uznaniem. Jest to bowiem działanie, które polega na dostosowaniu obiektów do wymogów współczesnego świata, a przede wszystkim zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności, co dla nas -samorządowców jest niezwykle ważne. Naszą bowiem rolą jest dbanie o jakość powiatowej infrastruktury, rozwijanie potencjału powiatu z pożytkiem dla ogółu społeczeństwa. Niech zatem most ten jak najlepiej służy tutejszym mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym nasz region.  – mówił starosta.  

W oficjalnym otwarciu mostu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, radni powiatu rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego, władze gminy Chmielnik, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele wykonawcy.

Umowa na realizacje zadania została podpisana w dniu 15 lutego 2022 r. Inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejącego mostu uszkodzonego przez powódź oraz budowę nowego obiektu mostowego. Odtworzone zostały dojazdy do mostu na odcinkach przyległych do obiektów. Wyremontowano skarpy koryta potoku pod mostem. Odtworzono umocnienia skarpy nad potokiem.