Umowa na przebudowę budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie podpisana

Umowa na przebudowę budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie podpisana

Dzisiaj (25.11) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie” pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a firmą BIMAT Sp. z o.o.

Środki na modernizację tego budynku Powiat pozyskał z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych
w ramach Polskiego Ładu. Inwestycja zostanie dostosowana do potrzeb jednostek starostwa powiatowego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, które obecnie znajdują się na ulicy Batorego w Rzeszowie, budynek ten nie odpowiada dzisiejszym standardom obsługi mieszkańców, a w szczególności osób niepełnosprawnych.     

Planowany zakres prac będzie obejmował:

-wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznych,

– teletechnicznych i klimatyzacyjnych

– instalacji odgromowej

-częściowej wymianie stolarki

-dostosowaniu budynku dla osób niepełnosprawnych (przebudowa wejścia, dobudowa nowej windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, pętle indukcyjne, miejsca parkingowe),

-docieplenie budynku, przebudowie sanitariatów, remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz przebudowie oświetlenia i budowie stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych.

Umowę podpisali – ze strony Zamawiającego

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski

Wicestarosta Rzeszowski –Marek Sitarz

ze strony Wykonawcy:

Prezes Zarządu- Bartosz Blok

Całkowita wartość projektu: 12 946 523,95 zł
dofinansowanie Polski Ład: 10 747 700,00 zł
dofinansowanie PFRON: 150 000,00 zł       
wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 2 048 823,95 zł