Zmarł ks. prałat dr Stanisław Janusz - Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego

5 marca zmarł ksiądz prałat dr Stanisław Janusz, długoletni proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie i dziekan Dekanatu Dynowskiego. Dwa lata temu uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Powiatu Rzeszowskiego. Ks. prał. dr Stanisław Janusz urodził się 3 kwietnia 1951 r. w Starej Dąbrowie k. Słupska. Po ukończeniu studiów…