XVIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w LO Dynów

XVIII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w LO Dynów

W dniu 28 marca 2023 r., uczniowie szkół Powiatu Rzeszowskiego zmierzyli się z zadaniami konkursowymi z języka niemieckiego. 

Etap powiatowy poprzedziły eliminacje szkolne.  W tym roku do etapu powiatowego z języka niemieckiego  przystąpiło 14 uczniów reprezentujących Zespół  Szkół Zawodowych w Dynowie, Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie i Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, natomiast w zmaganiach z języka angielskiego wzięło udział 20 uczniów z wyżej wymienionych szkół oraz z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.  Celem konkursu jest propagowanie umiejętności wszechstronnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim przy jednoczesnym stosowaniu zasad poprawności językowej. Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Pani Elżbieta Klaczak – Łach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, razem z  organizatorami konkursu- nauczycielami j. niemieckiego i angielskiego.

Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:

Laureaci konkursu z j. niemieckiego:

I miejsce – William van der Hilst, uczeń Zespołu  Szkół Zawodowych w Dynowie , 

II miejsce Laura Początek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,          

III miejsce-  Maksymilian Krawiec, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.

Laureaci konkursu z j. angielskiego:

I miejsce- Dominik Karaś, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie,

II miejsce- Nina Dobrowolska, uczennica Zespołu Szkół Techniczno- Weterynaryjnych  w Trzcianie,

III miejsce- Kamil Kus, uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a  laureaci zostali uhonorowani bonami  podarunkowymi ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego oraz Radę Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie. Po wręczeniu dyplomów, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak- Łach odczytała gratulacje dla laureatów i życzenia dla wszystkich uczestników konkursu przesłane przez Starostę Rzeszowskiego, p. Józefa Jodłowskiego. Po części oficjalnej robione były pamiątkowe zdjęcia.

Organizatorem wydarzenia było Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie.

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego, który jednocześnie był głównym fundatorem nagród dla zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wygranym.

fot. LO Dynów