PRACE PRZY ROZBUDOWIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W TYCZYNIE

PRACE PRZY ROZBUDOWIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W TYCZYNIE

Pozostający w gestii Powiatu Rzeszowskiego, pałac w Tyczynie, będący siedzibą Zespołu Szkół w Tyczynie, poddawany jest istotnej rozbudowie. Realizowane jest tam bowiem zadanie pn.Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie”.

W przebudowanej i rozbudowanej oficynie powstanie internat, w którym będzie łącznie 15 pokoi z łazienkami, przeznaczonych dla 31 uczniów oraz jednego wychowawcy. W ramach tego zadania zostanie również wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach boiska 12 m x 24 m. Będzie też zaplecze sportowe z dwoma zespołami szatniowymi, pokój nauczyciela wychowania fizycznego. Powstanie również terenowa scena widowiskowa z kaskadowo opadającą widownią oraz ciągi pieszo – jezdne i parkingi.

Pałac hrabiego Ludwika Wodzickiego – powstańca styczniowego – ma dla nas wielką wartość. Staramy się utrzymywać go w jak najlepszym stanie, by był perełką architektoniczną ale też oświatową. Dzięki pozyskaniu środków unijnych przeprowadziliśmy jego częściową renowację. Aktualnie realizujemy tu zadanie polegające na przebudowie oficyny wraz z budową łącznika, by budynki te mogły spełniać rolę internatu. Będzie też sala gimnastyczna i scena widowiskowa.” – tak o inwestycji mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

Całkowita wartość inwestycji to około 20 mln zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 07.12.2021 r. na kwotę blisko 19 mln zł. Na chwilę obecną, na realizację tej inwestycji została wydatkowana kwota około 6,1 mln zł – m.in. przeprowadzone zostały badania archeologiczne, wykonano skaning laserowy odkrytych reliktów oraz ich dokumentację przestrzenną. W ramach dotychczasowych prac wykonano roboty konstrukcyjne w oficynie, zamontowano więźbę dachową z przykryciem dachówką oraz rozpoczęto prace budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku.

Wykonane zostały również roboty konstrukcyjne związane z budową dwukondygnacyjnego budynku łącznika oraz sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – socjalnym. Zamontowano więźbę dachową na budynkach, w tym konstrukcję z drewna klejonego nad salą gimnastyczną, trwają roboty związane z pokryciem dachu blachodachówką. Rozpoczęte zostały prace budowlane i instalacyjne wewnątrz budynku.

Rozpoczęto również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Trwają prace przy budowie sceny zewnętrznej z widownią plenerową. Wykonana została część infrastruktury, takiej jak sieć wodociągowa czy kanalizacja tłoczna.

Na część inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 2 630 700 zł. Na przebudowę oficyny i budowę łącznika Powiat Rzeszowski pozyskał środki z Rezerwy celowej Budżetu Państwa w kwocie 5 145 315 zł.