Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego

Przypominamy, że Fundacja Pasieka – w ramach współpracy z Powiatem Rzeszowskim w 2023 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – utworzyła dedykowaną stronę internetową dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

 

Na stronie można znaleźć m.in. takie artykuły jak:

  • Zasiedzenie służebności przejazdu a ustanowienie drogi koniecznej

  • Opieka naprzemienna nad dzieckiem

  • Zniesławienie 

  • Omówienie kwestii nowych obowiązków sprzedawców w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2023 r. nowych zasad podawania promocji cenowych

  • Zmiany w kodeksie pracy – praca zdalna 

  • Ochrona wizerunku człowieka (osoby niepublicznej) w mediach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Pomoc udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.