Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2023 r.      Uchwała

Nieodpłatne porady prawne

Oferta pomocy skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie są w stanie ponieść kosztów obsługi prawnej. Na terenie powiatu rzeszowskiego powstało 7 punków nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Aktualnie pomoc odbywa się  w formie teleporad. Usługi doradztwa prawnego są świadczone osobom fizycznym…

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Rzeszowskiego

  Na terenie Powiatu Rzeszowskiego jest prowadzonych sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty są zlokalizowane w Rzeszowie, Boguchwale, Sokołowie Młp, Głogowie Młp, Dynowie i Błażowej. Część z nich jest prowadzona przez organizacje pozarządowe i przez adwokatów oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową…