Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego

Przypominamy, że Fundacja Pasieka – w ramach współpracy z Powiatem Rzeszowskim w 2023 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – utworzyła dedykowaną stronę internetową dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego.   strona internetowa prezentacja Na stronie można znaleźć m.in. takie artykuły jak: Zasiedzenie służebności przejazdu a ustanowienie drogi koniecznej Opieka naprzemienna…

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktów NPP lub NPO

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2023 r.      Uchwała

Nieodpłatne porady prawne

Oferta pomocy skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie są w stanie ponieść kosztów obsługi prawnej. Na terenie powiatu rzeszowskiego powstało 7 punków nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Aktualnie pomoc odbywa się  w formie teleporad. Usługi doradztwa prawnego są świadczone osobom fizycznym…