Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza, że zgodnie z uchwałą nr 268/2776/24 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. z budżetu Powiatu Rzeszowskiego udziela się dotacji celowych na sfinansowanie i dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z załącznikiem do uchwały, tj.:  Towarzystwo…

Ogłoszenie Powiatu Rzeszowskiego, przetarg na zakup działek

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż:  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 229 Rzeszów – Pogwizdów, obj. KW RZ1Z/00202543/0, oznaczonej…

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 229 Rzeszów – Pogwizdów, oznaczonych jako: działka nr 1030/10 o pow. 0,6213 ha, ob. KWRZ1Z/00202543/0, działka nr 1030/9 o pow. 0,6213 ha, obj. KW RZ1Z/00202543/0 Pismo Pismo