Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Nr 276/2869/2024

Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 27.03.2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

Udziela się dotacji dla Federacji Konsumentów Oddział w Rzeszowie w wysokości 40 000 zł na sfinansowanie zadania publicznego ze sfery upowszechniania i ochrony praw konsumentów.