Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego

7 punktów nieodpłatnego doradztwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje w tym roku na terenie powiatu rzeszowskiego. Taka forma wsparcia dla osób potrzebujących fachowej pomocy prawnej, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W powiecie rzeszowskim, podobnie jak innych powiatach w całej Polsce, tego typu punkty funkcjonują od 2016…

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Uchwała Nr 276/2869/2024 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 27.03.2024 r.   w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Udziela się dotacji dla Federacji Konsumentów Oddział w Rzeszowie w wysokości 40 000 zł na sfinansowanie zadania…

„Razem dla planety”. Podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

29 lutego bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zakończyło realizację projektu „Razem dla planety” w ramach programu Erasmus+. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez szkołę. Środki unijne przyznane w ramach grantu przeznaczone zostały na zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie postaw proekologicznych, rozwój sprawności językowych, doskonalenie kompetencji…

Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia na rzecz kierowanego przez społeczność zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania partycypacyjnego

Wspólna Alpejsko-Karpacka Strategia, opracowana w ramach projektu pt. „ CE0100083 Central Mountains- Od Alp po Karpaty- wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej” jestem jednym z efektów współpracy partnerów projektu z 7 państw europejskich. Potrzeba opracowania strategii wynikała z głównych wyzwań terytorialnych obszarów górskich uwzględnionych w…