„Razem dla planety”. Podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

„Razem dla planety”.  Podsumowanie  projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
razem dla planety

29 lutego bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zakończyło realizację projektu „Razem dla planety” w ramach programu Erasmus+. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez szkołę. Środki unijne przyznane w ramach grantu przeznaczone zostały na zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie postaw proekologicznych, rozwój sprawności językowych, doskonalenie kompetencji cyfrowych zarówno u nauczycieli, jak i uczniów a także na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i podnoszenie jakości pracy szkoły. W ramach projektu miały miejsce następujące mobilności:

  • grupowa mobilność uczniów do szkoły w Portugalii (10 uczniów i 2 opiekunów)

  • grupowa mobilność uczniów do szkoły w Austrii (10 uczniów i 2 opiekunów)

  • obserwacja pracy w szkole w Austrii (2 nauczycieli)

  • kurs o tematyce ekologicznej w Szwecji (3 nauczycieli)

  • kurs językowy na Malcie (3 nauczycieli)

Jedną spośród wielu wartości dodanych projektu Erasmus+ była możliwość poznania kultury, obyczajów, ludzi i szkół innych krajów. W ramach projektu “Razem dla planety” dziesięcioosobowa grupa uczniów, wraz z dwoma opiekunkami przebywała w dniach 28.05-08.06.2023 r. w Portugalii. Uczniowie realizowali program edukacyjny w szkole goszczącej Escola Secundaria Antonio Nobre w Porto, gdzie uczestniczyli w ciekawych lekcjach przyrody, informatyki, historii czy zajęciach sportowych. a także szlifowali język angielski podczas spotkań i warsztatów. Jednym z celów wyjazdu do Portugalii był wzrost kompetencji społecznych w zakresie postaw proekologicznych. Uczniowie realizowali ten cel poprzez udział w zajęciach i warsztatach z zakresu ekologii, m.in. dotyczących oszczędzania prądu i wody, recyklingu, energii słonecznej i wiatrowej. Mieli również okazję sadzić rośliny w przyszkolnym ogródku (co stało się inspiracją do planowania ogródka przy dynowskim LO), a także porządkować plażę w Porto, podczas akcji “Sprzątanie plaży”. Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie mieli okazję szlifować język podczas interakcji z portugalskimi rówieśnikami i nauczycielami.

Poza zajęciami w szkole, ważną częścią wyjazdu było zwiedzanie pięknych, zabytkowych miast i miasteczek, poznawanie ich historii i kultury. Na początek młodzież zwiedziła Porto, wędrując historycznymi uliczkami i płynąc statkiem po rzece Duero, następnie miasteczko Guimaraes, z pięknym zamkiem warownym z X wieku, pałacem królewskim i historycznym centrum. Kolejnym miejscem zwiedzania było Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, gdzie znajdują się groby pastuszków, którym objawiła się Matka Boża w 1917 r. i miejsca objawień Maryi oraz miasto Barcelos, w którym uczniowie poznali legendę o kogucie i niewinnym pielgrzymie zmierzającym do Santiago de Compostela. Zwiedzili też historyczne centrum Viana de Castelo i Bragę z jej licznymi zabytkowymi miejscami kultu religijnego. Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w Peneda- Geres, jedynym Parku Narodowym Portugalii, położonym w północno-zachodniej części kraju, tuż przy granicy z Hiszpanią, a także pobyt nad oceanem, gdzie uczniowie, oprócz plażowania, mieli naukę surfowania. Z Portugalii przywieźli ze sobą wspaniałe wspomnienia, sporą garść wiedzy, wiele wrażeń i nowych znajomości.

Drugą mobilnością uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+ był wyjazd do Austrii. W dniach od 15 do 20 października 2023 r., dziesięcioro uczniów wraz z dwiema nauczycielkami miało okazję poznać system edukacji austriackiej szkoły Ingeborg Bachmann Gymnasium, znajdującej się w urokliwym miasteczku Klagenfurt. Program, który połączył dynowską młodzież z rówieśnikami z Austrii, okazał się nie tylko edukacyjnym, lecz także emocjonującym przeżyciem. Wspólne lekcje, warsztaty oraz codzienne sytuacje stworzyły idealne warunki do nawiązywania trwałych przyjaźni. Podczas tego tygodnia uczniowie mieli również okazję zanurzyć się w bogactwo austriackiej kultury. Zwiedzanie Klagenfurtu oraz jednodniowa wycieczka do Wiednia, dostarczyły nie tylko wiedzy historycznej, ale także wrażeń artystycznych. Językowy aspekt wymiany również odegrał istotną rolę. Codzienne rozmowy, lekcje w austriackiej szkole i kontakty z mieszkańcami, szczególnie dzięki przebywaniu w domach austriackich rówieśników. umożliwiły doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w obcym języku i poznanie tradycji i zwyczajów z regionu Karyntii. Dało to naszej młodzieży niesamowitą szansę na rozwijanie umiejętności międzykulturowego porozumiewania się. Uczestnicy projektu wrócili do Polski z bagażem nowych doświadczeń oraz zrozumienia i szacunku dla innej kultury. Uczniowie zmobilizowali się do poszukiwania wspólnego języka ze światem. Była to nie tylko podróż do innego kraju, ale również podróż do zrozumienia, tolerancji i przyjaźni.

Równolegle z mobilnością młodzieży do Austrii odbywała się obserwacja pracy w tej samej szkole. Dwie panie germanistki również wyniosły ciekawe doświadczenia. Miały okazję zaobserwować metody pracy z uczniami, porównać austriacki system edukacji z polskim, poszerzyć wiedzę na temat kultury Austrii i regionu Karyntia, porozmawiać z nauczycielami o problemach, z jakimi borykają się w szkole a także wzbogacić swój warsztat pracy o innowacyjne metody i ciekawe rozwiązania, czego efekty przełożyły się na wdrożenie dwóch innowacji z języka niemieckiego w naszej szkole.

Inną formą mobilności w ramach programu Erasmus+ były wyjazdy naszych nauczycieli na kursy ekologiczne i językowe. W dniach 23-30 października 2022 r. miała miejsce pierwsza mobilność – wyjazd 3 nauczycieli na kurs ekologiczny do Sztokholmu “Climate change and sustainable development goals: take action – go green: how eco-friendly schools can shape a better future”, W trakcie kursu nauczyciele dowiedzieli się m.in. jak wspierać działania uczniów dotyczące klimatu, jak pomóc im stać się przyjaznym środowisku oraz jakie działania całej społeczności szkolnej mogą wpłynąć na polepszenie sytuacji ekologicznej. Po zakończeniu kursu uczestniczki opracowały wstępny plan działań na rzecz klimatu w szkole, który został zaprezentowany podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Powstały również scenariusze lekcji i warsztatów rozwijające kompetencje społeczne uczniów z zakresu ekologii, z wykorzystaniem zasobów i narzędzi TIK poznanych podczas kursu. Uczestniczki kursu miały również okazję zwiedzić Sztokholm i pobliskie miasto Uppsala.

Kolejną mobilnością naszych nauczycieli w ramach projektu „Razem dla planety” był tygodniowy kurs języka angielskiego „English Language Development and Digital Skills” w Malta University Language School. Kurs trwał od 23 do 27 października 2023 r. i obejmował 20 godz. Wzięły w nim udział trzy nauczycielki. Pobyt na kursie był dla nich ważnym doświadczeniem, obfitującym w nowe kompetencje potrzebne do dalszej pracy zawodowej. Oprócz nauki języka angielskiego oraz poznawania nowoczesnych narzędzi TIK, panie miały okazję nawiązać znajomości z nauczycielami z innych krajów oraz zwiedzić Maltę i poznać jej najważniejsze zabytki.

Wyżej wymienione wyjazdy dały możliwość rozwoju osobistego nie tylko dedykowanym grupom ale poprzez wymianę doświadczeń i wdrażanie zaplanowanych działań, zaktywizowały środowisko szkolne, otworzyły je na nowe rozwiązania, podnosząc tym samym poziom efektywności pracy szkoły.