„Razem dla planety”. Podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus + przez Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

29 lutego bieżącego roku Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie zakończyło realizację projektu „Razem dla planety” w ramach programu Erasmus+. To pierwszy tego typu projekt realizowany przez szkołę. Środki unijne przyznane w ramach grantu przeznaczone zostały na zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie postaw proekologicznych, rozwój sprawności językowych, doskonalenie kompetencji…

I Turniej Wiedzy „Razem dla planety”

30 marca 2023 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, placówce prowadzonej przez Powiat Rzeszowski, odbył się I Turniej Wiedzy “Razem dla planety”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Starosty Rzeszowskiego – Józefa Jodłowskiego. Organizatorami turnieju byli nauczyciele uczący w liceum p. J. Krajcarska, p. M. Rząsa oraz…